Hiển thị tất cả 8 kết quả

Giá lẻ: 250.000  Giá sỉ: 3.000đ/cây
Giá lẻ: 135.000  Giá sỉ: 85.000đ/Hộp
Giá lẻ: 120.000  Giá sỉ: 68.000/Hộp
Giá lẻ: 120.000  Giá sỉ: 60.000/Hộp
Giá lẻ: 120.000  Giá sỉ: 70.000 đ
Giá lẻ: 90.000  Giá sỉ: 43.000 đ
Giá lẻ: 70.000  Giá sỉ: 35.000đ/Hộp
Liên hệ Giá sỉ: 120.000đ/kg