Chi Tiết Sản Phẩm

  • Thịt bún chả

  • Mã sản phẩm:
  • Giá: 105,000 VNĐ - 150,000 VNĐ

  • Thêm vào giỏ hàng

    Xem giỏ hàng

Sản Phẩm Khác

Giá Sỉ: 128.000

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 44.000

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 115.000

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 135.000

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 130.000

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 150.000

Thêm vào giỏ hàng

Hotline: 0343300082
Zalo
Zalo