Chi Tiết Sản Phẩm

  • Chả Ốc

  • Mã sản phẩm:
  • Giá: 150,000 VNĐ - 230,000 VNĐ

  • Thêm vào giỏ hàng

    Xem giỏ hàng

Sản Phẩm Khác

Giá Sỉ: 125.000

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 250.000

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 140.000

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 140.000

Thêm vào giỏ hàng

Hotline: 0343300082
Zalo
Zalo