Chả

Giá Sỉ: 155.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 265.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 155.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 170.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 155.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Hotline: 090 131 2004
Zalo
Zalo