Chả

Giá Sỉ: 145.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 255.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 145.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 165.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 145.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Hotline: 090 131 2004
Zalo
Zalo