Chả

Giá Sỉ: 125.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 250.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 140.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 150.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Giá Sỉ: 140.000 đ/Kg

Thêm vào giỏ hàng

Hotline: 0343300082
Zalo
Zalo